شهر من رشتخوار

حتماً از صفحات اختصاصی این وبلاگ دیدن فرمائید.

معرفی شهرستان رشتخوار

      

    شهرستان رشتخوار در موقعیت جغرافیای شمال شرقی کشور و تقریباً در مرکز استان خراسان رضوی قرار گرفته و محدود است  :

از شمال شرق به شهرستان  زاوه و از شمال به شهرستان تربت حیدریه و از شمال غرب و غرب به شهرستان مه ولات  از شرق و جنوب شرقی به بخشهای مرکزی ، سلامی و جلگه زوزن شهرستان خواف و از جنوب به بخش مرکزی شهرستان گناباد. مساحت منطقه رشتخوار حدود 4295 کیلو متر مربع و در سال ۱۳۸۵، این شهرستان تعداد ۵۷٬۹۹۴ نفر جمعیت داشته است . مرکز این شهرستان شهر رشتخوار در 59 درجه و 37 دقیقه و 30 ثانیه طول شرقی و34 درجه و 58 دقیقه و 23 ثانیه عرض شمالی قرار گرفته است .

 

 

 

این شهرستان دارای 70 روستا ، مزرعه ، آبادی در دو بخش و 4دهستان می باشد .

بخش مرکزی شامل شامل دهستان  رشتخوار و آستانه می باشد و بخش جنگل شامل دهستان جنگل و شعبه می باشد.

  

شهرستان رشتخوار از نظر وضع طبیعی و ساختمان زمین منطقه ای متنوع و گوناگون است زیرا ار تفاعات جنوبی جلگه زاوه بنام کوه دو شاخ و باخزر از شمال غربی به جنوب شرقی شمال دشت رشتخوار قرار گرفته و ار تفاعات خواف جنوب دشت را احاطه نموده و دشت معمور رشتخوار را در میان گرفته اند حال آنکه منطقه صحرائی و خشک جنگل که وسعت قابل توجهی از مساحت شهرستان (نزدیک به 3/2 ) را تشکیل میدهد در جنوب غربی آن شکل متفاوتی با مناطق کوهستانی جلگه ای یاد شده دارد .

  لذا از نظر زمین شناسی باید این منطقه که دو دشت متفاوت را در بر گرفته بصورت مجزا مورد مطالعه قرار دارد.

  

نخست : : دشت رشتخوار

 

 

       قدیمترین تشکیلات زمین شناسی شناخته شده در منطقه سنگهای دگرگون شده پرکامبرین می باشد ، که در دامنه جنوبی کوه بزما دیده می شود .

 شیست ، شیل و ماسه سنگ دوره ژوراسیک زیرین نیز در منطقه شمالی رشتخوار رخنمون است ، سنگهای آذرین و رسوبی دوران سوم زمین شناسی مانند توف ، آندریت ، آگلومراوماسه سنگ در ارتفاعات شمالی منطقه دیده می شود ، نهشته های نئوژن مثل مارن ، کنگلو مرا ، گچ و نمک در بلندیهای حاشیه شمالی دشت رشتخوار رخنمون دارد که سنگ کف دشت را تشکیل می دهد .

 رسوبات دوران چهارم زمین شناسی عبارتند از آبرفتها ، مخروط افکنه ها و بالاخص مخروط افکنه های کال سالار و کال شصت دره ، واریزه ها ، تراسها ،‌رسوبات تبخیری و کویری (لس و نمک ) که مناطق کم ارتفاع و سطح دشت را می پوشاند . 

 ضخامت آبرفت در این دشت حداکثر 150متر بر آورد می شود ، عناصر تشکیل دهنده آبرفت در دامنه ار تفاعات نسبتا دانه درشت بوده هر چه به سمت جنوب دشت جنگل پیش میرود ، از قطر عناصر تشکیل دهنده آبرفتکاسته می شود .

 

 

وضعیت اقلیمی:

 

 

- اقلیم و شرایط آب و هوایی نقش اساسی در تجمع انسانها ایفا می نماید ، چرا که آب و هوا علاوه بر اینکه شرایط زندگی انسان را تعیین میکند در نوع و میزان تولید محصولات کشاورزی ، دامی و پوشش گیاهی مؤثر بوده و پتانسیل و توان تولید ناحیه را معین میکند . انسان نیز قادر است با اطلاع از وضعیت اقلیمی نسبت به بهبود شرایط جهت استفاده مفیدتر و بهتر از محیط گامهای مثبت و ارزندهای بر دارد0 

 - دو دسته عوامل منطقه و فرا منطقه ، همچون سایر نقاط ، در نوع اقلیم حاکم بر منطقه مؤثر می باشند

-  به لحاظ قرار گیری منطقه در عرض متوسط و تأثیر توده ای هوای شمال و غربی در این منطقه باعث شده است که نوع خاصی از اقلیم در این منطقه حکمفرما شود . تأثیر توده های باران زای غربی باعث ریزش باران در اواخر پاییز ف زمستان و اوایل بهار می گردد. در عین حال تاثیر نوع و جهت ارتفاعات نیز نقش قابل ملاحظه ای در نوع اقلیم منطقه بر عهده دارد ، به طوری که جهت شمال غربی، جنوب شرقی ارتفاعات تا حد بسیار زیادی از شدت تاثیر توده های سرد شمالی کاسته است . در عوض خصوصیت دالانی دشت ، باعث نفوذ هر چه بیشتر توده های باران زا غربی می شود .

 

 

مرجع: وبلاک فرهاد قاسم پور